Descripció

Citidina (o citosina) 5'-Trifosfat, un dels nucleòtids (unitats bàsiques) que formen el RNA (àcid ribonucleic). Fet en l'Inkscape. L'oxigen és de color vermell, verd és nitrogen, fòsfor és de plata, la resta és el carboni. Cap 70mm.

Etiquetes

istock logo