Descripció

Icona de fletxes del projecte Tango: http://tango.freedesktop.org/Tango_Desktop_Project

Ja que les icones de Tango projecte versió 0.8.90 són de domini públic: http://tango.freedesktop.org/Frequently_Asked_Questions#Terms_of_Use.3F

Etiquetes

istock logo